bán hủ nhựa 1 kg

lon nhựa 1 lít

hủ nhựa 1 lít nắp vặn

hủ nhựa 1 lít nắp garenty

hủ nhựa 1000ml
mẩu hủ nhựa 1 kg đẹp
NHỰA CHẤT LƯỢNG TỐT Hotline: 0933870490
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỸ KỲ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MỸ KỲ Công Ty chuyên SX và cung cấp các loại bao vì hóa chất, thực phẩm như can nhựa, thùng nhựa, hủ nhựa, thùng rác nhựa, kệ nhựa, thùng rác, xe thu gom rác..... với nguyên liệu là nhựa chất lượng tốt Xem thêm

HỦ NHỰA 1 KÝ